شیمی پیام نور
    محل برگزاري امتحانات پايان ترم نيمسال دوم 91-90  دانشجويان مرکز قم خواهران در مرکز شماره3 سه برادران درمرکز شماره 2 دو  

محل برگزاري امتحانات پايان ترم نيمسال دوم 91-90

پنجشنبه 18 خرداد 1391

 

 

محل برگزاري امتحانات پايان ترم نيمسال دوم 91-90  دانشجويان مرکز قم

خواهران در مرکز شماره3 سه

برادران درمرکز شماره 2 دو