شیمی پیام نور
  پرداخت با موفقیت انجام نشد چنانچه مبلغ از حساب شما کسر گردیده است ظرف مدت 48 برگردانده می شود  در غیر این صورت با ایمیل mmoeine@در ارتباط باشید. پرداخت مجدد     //

پرداخت ناموفق

پنجشنبه 04 آذر 1395

 

پرداخت با موفقیت انجام نشد

چنانچه مبلغ از حساب شما کسر گردیده است ظرف مدت 48 برگردانده می شود 

در غیر این صورت با ایمیل mmoeine@در ارتباط باشید.

پرداخت مجدد