شیمی پیام نور
    با آرزوی موفقیت کنکور ارشد برای دوستان عزیز امیدوارم هرکس به اندازه زحمتی که کشیده راضی و خوشنود از جلسه کنکور بیرون بیاد ------------------------------------------

آرزوی موفقیت کنکور ارشد برای دوستان عزیز

پنجشنبه 27 بهمن 1390

 

 
با آرزوی موفقیت کنکور ارشد برای دوستان عزیز
امیدوارم هرکس به اندازه زحمتی که کشیده راضی و خوشنود از جلسه کنکور بیرون بیاد
------------------------------------------------------------------
**همیشه ازخدا میخواهم آنچه شایسته توست به تو بدهد نه آنچه
آرزو داری زیرا گاهی آرزوی توکوچک است و شایستگی تو بسیار**