شیمی پیام نور
    با آرزوی موفقیت کنکور ارشد برای دوستان عزیز امیدوارم هرکس به اندازه زحمتی که کشیده راضی و خوشنود از جلسه کنکور بیرون بیاد ------------------------------------------------------------------ **همیشه ازخدا میخواهم آنچه شایسته توست به تو بدهد نه آنچه آرزو داری زیرا گاهی آرزوی توکوچک است و شایستگی تو بسیار** کنکور ارشد,موفقیت,جلسه کنکور,آرزوی موفقیت

آرزوی موفقیت کنکور ارشد برای دوستان عزیز

پنجشنبه 27 بهمن 1390

 

 
با آرزوی موفقیت کنکور ارشد برای دوستان عزیز
امیدوارم هرکس به اندازه زحمتی که کشیده راضی و خوشنود از جلسه کنکور بیرون بیاد
------------------------------------------------------------------
**همیشه ازخدا میخواهم آنچه شایسته توست به تو بدهد نه آنچه
آرزو داری زیرا گاهی آرزوی توکوچک است و شایستگی تو بسیار**