شیمی پیام نور
من شخصا این روش رو فعلا آزمایش نکردم ولی میتونه درست باشه   خیلی ساده و ارزان هست و به تست کردنش میارزه از شر پشه ها وحشرات موذی در فصل گرم خلاص شوید.

تله پشه!

چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391

من شخصا این روش رو فعلا آزمایش نکردم ولی میتونه درست باشه


 Inline image 2

خیلی ساده و ارزان هست و به تست کردنش میارزه
از شر پشه ها وحشرات موذی در فصل گرم خلاص شوید.
از اين راه بسيار ساده و جذاب استفاده كنيد تا از هجوم مغول وار حشرات موذي كه در دسته هاي صد هزار تايي فوج فوج از راه ميرسند تا دمار از روزگار مردمان برآرند بر شما گزندي نرسد. يك قوطي پلاستيكي نوشابه را از وسط نصف كنيد در نيمه ي پايين مقداري آب و شكر بريزيد سپس نيمه ي بالايي را برعكس داخل نيمه ي پاييني قرار دهيد بنحوي كه تشكيل يك قيف بدهد.تله ي حشرات شما آماده است!حشرات جذب دي اكسيد كربن ميشوند همان طور كه جذب دي اكسيد كربن خروجي از تنفس شما ميشوند و در انتها همان گونه كه در تصوير هم مشاهده ميكنيد اين ترفند خيلي موثر است!