شیمی پیام نور
انواع شامپو ها و روش ساخت آن   شامپو برای موهای چرب شامپو برای موهای خشک شامپوهای صابون دار کرم شامپوها شامپوهای مایع برای مشاهده روش ساخت آن به ادامه مطلب مراجعه کنید.  شامپو برای م

انواع شامپوها و روش ساخت آن

چهارشنبه 23 آذر 1390

انواع شامپو ها و روش ساخت آن

 

شامپو برای موهای چرب

شامپو برای موهای خشک

شامپوهای صابون دار

کرم شامپوها

شامپوهای مایع

برای مشاهده روش ساخت آن به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

شامپو برای موهای چرب

 

صابون مایع ۶۳۰ سانتیمتر مکعب گلیسیرین ۳۰ سانتیمتر مکعب
الکل ۹۵ درصد ۱۲۰ سانتیمتر مکعب گلاب ۲۵۰ سانیتمتر مکعب

الکل بریزید و محلول را به همراه گلیسیرین به محلول صابون اضافه نمایید، سپس با بقیه آب حجم محلول را به یک لیتر برسانید.

شامپو برای موهای خشک

روغن اکالیپتوس ۲ سانتیمتر مکعب گلیسیرین ۳۰ سانتیمتر مکعب صابون مایع ۵۰ سانتیمتر مکعب روغن کاج ۲ سانتیمتر مکعب الکل طبی ۹۵ درصد ۶۰ سانتیمتر مکعب آب ۸۵۰ سانتیمتر مکعب الکل بریزید و محلول را به همراه گلیسیرین به محلول صابون اضافه نمایید، سپس با بقیه آب حجم محلول را به یک لیتر برسانید.

شامپوهای صابون دار

فرمول شماره یک
صابون مایع ۴۰ گرم کربنات پتاسیم ۸ گرم
الکل ۹۵ درصد ۸۰ سانتیمتر مکعب آب مقطر یک لیتر
صابون مایع را در الکل و قسمتی از آب حل کنید، سپس کربنات پتاسیم و بقیه آب را همراه با مقداری اسانس معطر اضافه نمایید

فرمول شماره دو
صابون مایع یک قسمت محلول پتاس یک قسمت
الکل ۹۵ درصد طبی ۲ قسمت آب ۱۶ قسمت

فرمول شماره سه
محلول آمونیاک ۳۰ گرم صابون مایع ۱۶ گرم
آب ۵۰۰ میلی لیتر ادکلن ۳۰ گرم
الکل ۹۵ درصد طبی ۲۵ گرم

صابون را در الکل حل کنید و بقیه مواد را اضافه نموده و صاف نمایید.

کرم شامپوها

 

کرم شامپوها انواع شامپو از نوع سفت تا نرم را در بر می گیرد. این شامپوها را میتوان از مخلوطی از سدیم لوریل سولفات و صابون که شامپو را غلیظ تر می کند تهیه نمود.


فرمول شماره یک
خمیر سدیم لوریل سولفات ۲۵ گرم لانولین ۲۵/۰ گرم
ستیل الکل ۵/۰ گرم اسانس معطر چند قطره
اسید استاریک ۵/۶ گرم سود کاستیک ۱ گرم
آب مقطر ۶۸ میلی لیتر ماده محافظ و ماده رنگی به مقدار لازم
۱- اسید استاریک، سدیم لوریل سولفات و لانولین را حرارت دهید و ۸۰ درصد آب را تا ۸۰ درجه سانتیگراد جداگانه حرارت دهید.
۲- هر دو قسمت را بر هم افزوده و خوب بهم بزنید تا مخلوط یکنواختی حاصل شود.
۳- سود سوزآور و باقیمانده آب را حرارت دهید تا کاملاً حل شود.
۴- محلول سود را با سایر مواد آماده شده مخلوط کنید و برای مدت ۱۵ دقیقه بهم بزنید. هنگامی که مخلوط تا ۴۰ درجه حرارت سرد شد اسانس و رنگ و ماده محافظ را اضافه کنید و مجدداً بهم بزنید.


فرمول شماره دو
مانو کول Manucol SS/LH (آلژینات سدیم) ۱۶ گرم
خمیر سدیم لوریل سولفات ۳۰ گرم کلرید سدیم ۴ گرم
آب مقطر ۵۰ میلی لیتر عطر ۳-۱ قطره
ماده محافظ ( نیپاژین M) خیلی کم
۱- تمام مواد مورد نیاز را به دقت وزن نمایید.
۲- در یک ظرف مانوکول را در آب حل نمایید.
۳- در یک هاون کلرید سدیم را با خمیر لوریل سولفات مخلوط نمایید.
۴- محلول آبی را تا حدود ۷۰ درجه حرارت دهید.
۵- مخلوط کلرید سدیم و خمیر لوریل سولفات را به آب اضافه کرده و بهم بزنید. صبر کنید تا خنک شود. عطر، رنگ و ماده محافظ را اضافه کنید.
توجه : برای حل کردن مانوکول در آب، ابتدا مقدار کمی آب اضافه نموده و بهم بزنید تا یک خمیر تهیه شود، سپس بقیه آب را اضافه نمایید، بهتر است ابتدا پودر مانوکول را با مقار کمی گلیسیرین یا الکل ساییده، سپس آب را اضافه نمایید. از آب داغ استفاده نکنید زیرا چسبندگی امولسیون را از بین می برد.
مانوکول به عنوان ماده غلیظ کننده به کار می رود.


فرمول شماره سه
خمیر سدیم لوریل سولفات ۲۵ گرم دی اتیلن گلیکول منو استئارات ۲ گرم
آب مقطر ۶۷ میلی لیتر رنگ خیلی کم
هیدروکسید سدیم ۷۵/۰ گرم اسید استئاریک ۵ گرم
عطر ۳-۱ قطره ماده محافظ ( نیپاژین M) خیلی کم
۱- هیدروکسید سدیم را در آب حل نموده تا ۷۰ درجه سانتیگراد حرارت دهید.
۲- به استثنای ماده رنگی و عطر بقیه مواد را تا دمای ۷۰ درجه سانتیگراد حرارت دهید، سپس به محلول هیدروکسید سدیم اضافه نمایید.
۳- مخلوط را تا خنک شدن بهم بزنید.
۴- عطر و ماده رنگی را بعد از خنک شدن امولسیون و رسیدن حرارت آن به ۴۵ درجه سانتیگراد اضافه نمایید.


فرمول شماره چهار
خمیر سدیم لوریل سولفات ۲۵ گرم هیدروکسید سدیم جامد ۱ گرم
ماده محافظ ( نیپاژین M) خیلی کم اسید استئاریک ۷ گرم
آب مقطر ۶۷ میلی گرم عطر ۳-۱ قطره
۱- خمیر سدیم لوریل سولفات، اسید استئاریک و نصف مقدار آب را حرارت دهید تا یک مایع صاف کاملاً یکنواخت بدون ذرات ذوب نشده به دست آید( ۷۰ درجه سانتیگراد).
۲- هیدروکسید سدیم و ماده محافظ را در بقیه آب در حرارت ۷۰ درجه سانتیگراد حل نمایید.
۳- محلول شماره دو را به محلول شماره یک اضافه نموده و پیوسته بهم بزنید تا مخلوط یکنواختی به دست آید، سپس بگذارید تا خنک شود. هنگامی که درجه حرارت به ۳۵ رسید عطر را به آن اضافه کنید.


فرمول شماره پنج
خمیر سدیم لوریل سولفات ۵۰ گرم هیدروکسید سدیم ۱ گرم
عطر ۳-۱ قطره اسید استئاریک ۷ گرم
ماده محافظ ( نیپاژین M) خیلی کم آب مقطر ۴۲ میلی لیتر
همانند بالا تهیه شود
فرمول شماره شش
الف : خمیر سدیم لوریل
سولفات ۵۰ گرم ایزوپروپانول آمید ۳ گرم
اسید استئاریک ۷ گرم
ب: سدیم هیدروکسید ۱ گرم
آب مقطر ۴۰ میلی لیتر ماده محافظ ( نیپاژین M) خیلی کم
عطر ۳-۱ قطره
مواد بخش «الف» را حرارت دهید( تا ۷۰ درجه سانتیگراد) مواد بخش «ب» را تا ۷۰ درجه سانتیگراد حرارت دهید. مخلوط «ب» را به مخلوط «الف» اضافه نموده و تا به دست آمدن یک امولسیون بهم بزنید. عطر را در حرارت ۳۵ درجه اضافه نمایید.
فرمول شماره هفت (کرم شامپوی مایع)
خمیر سدیم لوریل سولفات ۲۵ گرم استئارات منیزیم ۲ گرم
مانوکول SS/44 خیلی کم عطر ۳-۱ قطره
پلی اتیلن گلیکول منو استئارات ۵ گرم الکل الئیل ۳-۱ قطره
آب مقطر ۶۸ میلی لیتر ماده محافظ ( نیپاژین M) خیلی کم
۱- استئارات منیزیم را با خمیر سدیم لوریل سولفات مخلوط نمایید.
۲- پلی اتیلن گلیکول منو استئارات را به آب اضافه کنید و بهم بزنید، سپس الکل الئیل را به آن اضافه کنید. مخلوط را تا ۷۵ درجه سانتیگراد حرارت دهید.
۳- با بهم زدن دائم بقیه آب را به مخلوط اضافه کنید.
۴- عطر، ماده محافظ و سایر مواد را در ۴۰ درجه سانتیگراد اضافه نمایید.


فرمول شماره هشت«کرم ضد شوره»


خمیر سدیم لوریل سولفات ۲۵ گرم آب مقطر ۶۵ میلی لیتر
آب مقطر ۶۵ میلی لیتر اسید استئاریک ۷ گرم
پودر بیوسولفور ۲ گرم ماده محافظ ( نیپاژین M) خیلی کم
عطر ۱ قطره

هیدروکسید سدیم را در آب با حرارت ۷۵ درجه سانتیگراد حل نمایید.
به محلول هیدروکسید سدیم بیوسولفور را اضافه کنید. اسید استئاریک و خیمر سدیم لوریل سولفات را مخلوط نموده و تا حرارت ۶۰ درجه به آرامی گرم نمایید، سپس حاصل را به محلول آبی اضافه کنید و تا خنک شدن بهم بزنید و در پاین ماده محافظ و عطر را به آن بیفزایید.

شامپوهای مایع

 

این شامپوها پایدار بوده و به راحتی آنها را میتوان رنگین و معطر نمود. مواد متشکه عبارتند از لوریل سولفات یا لوریل اتر سولفات به علاوه موادی جهت ایجاد کف و غلظت مناسب مانند الکیل آمیدها (منواتانول آمید نارگیل) یا ایزو پروپانول آمیدلوریک به شامپوها اضافه می شوند. برای کنترل غلظت شامپوهای مایع، املاح معدنی یا املاح بازهای آلی به آنها اضافه می گردد. این مواد را مقادیر کم کلرید آمونیوم یا منواتانول آمین هیدروکلراید تشکیل می دهد. همچنین می توان تخم مرغ، لانولین و لیمو به شامپوها اضافه نمود.
الف: تری اتانول آمین لوریل سولفات ۴۵ گرم ب: امپیلان (CME) (منواتانول آمید نارگیل) ۲ گرم
ج: آب مقطر ۵۳ میلی لیتر د: عطر ۳-۱ قطره
هـ: ماده محافظ ( نیپاژین M) خیلی کم
مواد « الف» و «ب» را تا حرارت حدود ۶۵ درجه سانتیگراد حرارت دهید. مواد «ج» و «د» را تاحدود ۶۵ درجه حرارت دهید. آنها را مخلوط کنید. هنگام سرد شدن عطر و ماده محافظ را به آن اضافه نمایید.


شامپوی مایع بدون صابون
الف: تری اتانول آمین لوریل سولفات۵۰ گرم ب : آب مقطر ۵۰ میلی لیتر
ج : عطر ۳-۱ قطره
د : رنگ ( رنگ محلول در اب)بسیارکم هـ . مادهء محافظ (نیپاژین M) بسیار کم
مواد «الف»، «ب» و «ج» را بدون بهم زدن زیاد ب هم در یک ظرف مدرج مخلوط نمائید، سپس مواد دیگر را اضافه کرده بهم بزنید.
«شامپوی مایع شفاف (محتوی ماده تثبیت کننده کف»
آمپیکول (HO)TL 50 گرم ماده محافظ (نیپاژین M) بسیار کم
آب مقطر ۵۰ میلی لیتر
آمپیکو را در آب مقطر حل کنید، سپس ماده محافظ و عطر را اضافه نمائید.