شیمی پیام نور
*دکتر علی یگانه فعال در سال 1351 در یکی از شهرهای آذربایجان شرقی و در یک خانواده متوسط و مذهبی به دنیا آمد. بعد از گرفتن دبپلم ریاضی فیزیک موفق به اخذ دیپلم تجربی شدندر سال 1373 در رشته شیمی مش