شیمی پیام نور
  سلام به همه دانش پژوهان ودانشجویان وهمه بچه های کنکوری. حتما اسم کتاب 504روشنیدید.این کتاب از منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد میباشد. اما انجمن شما آمدن لغات این کتاب را آماده کردن