شیمی پیام نور
حذف آلودگی‌ها,اکسیدآهن نانوساختار جاذب,جداسازی گاز از نفت,فتوکاتالیست‌های نانومقیاس دی‌اکسید تیتانیوم,نانوذرات آهن خنثی,فناوری‌های مبتنی بر نانوکاتالیست‌ها,انوکامپوزیت‌های پلی‌پیرون- نانولوله‌کربنی,زئولیت,