شیمی پیام نور
باسلام و احترام. قابل توجه دانشجویان گرامی: بازدید از تصفیه خانه پسماندهای صنعتی شنبه16آذرماه ساعت9صبح ازمرکز3میباشد. هزینه بازدید 1000تومان ناقابل! باتشکر-انجمن علمی تخصصی شیمی

بازدید از تصفیه خانه پسماندهای صنعتی

چهارشنبه 16 آذر 1390

باسلام و احترام.

قابل توجه دانشجویان گرامی:

بازدید از تصفیه خانه پسماندهای صنعتی شنبه16آذرماه ساعت9صبح ازمرکز3میباشد.

هزینه بازدید 1000تومان ناقابل!

www.csq.ir

باتشکر-انجمن علمی تخصصی شیمی