شیمی پیام نور
گزارش کار اصول تصفیه آب تعیین مقدار مواد محلول در آب ( باقیمانده تبخیر)   برای مشاهده بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.   آب خالص در طبيعت وجود ندارد . در طول بارش ب

گزارش کار اصول تصفیه آب - تعیین مقدار مواد محلول در آب ( باقیمانده تبخیر)

شنبه 05 آذر 1390

گزارش کار اصول تصفیه آب

تعیین مقدار مواد محلول در آب ( باقیمانده تبخیر)

 

برای مشاهده بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

آب خالص در طبيعت وجود ندارد . در طول بارش باران و جريان آب بر روي سطح زمين گازهاي متنوع ، مواد معدني و آلي در آب وارد شده و به صورت مواد معلق و شناور كلوئيدي يا كاملاً محلول پديدار مي گردند . به طور كلي ناخالصي آب هاي طبيعي را به 3 گروه مي توان تقسيم كرد . 1) يون هاي محلول 2) غير يون ها و نامحلول ها 3) گازهاهدف : تعيين غلظت كل انواع مواد يوني محلول در نمونه آب از طريق اندازه گيري هدايت الكتريكي آن محلول . هدايت الكتريكي ،‌ اندازه گيري جريان الكتريكي در محلول است . در واقع نشان مي دهد كه چگونه جريان الكتريكي توسط محلول هدايت مي شود . وجود چنين خاصيتي در محلول تحت تأثير غلظت يون هاي موجود در آن و همچنين درجه حرارت است . هر چند اين روش اختصاص به ماده يوني خاصي ندارد بلكه بيشتر دلالت بر غلظت كل يون هاي حل شده در محلول دارد .TDS
منظور از TDS كل مواد جامد محلول در آب است كه برابر غلظت همه يون هاي موجود در آب مي باشد . واضح است كه اگر غلظت يون ها برحسب معادل كربناتي باشد غلظت يون هاي مختلف يون را مي توان با هم جمع كرد و مجموع را با TDS بيان كرد .

برای این تست 2 روش وجود دارد: 1) روش توزین 2) روش الکتریکی

1) روش توزین : در این روش ابتدا حجم مشخصی از نمونه صاف شده را در یک کپسول چینی یا پلاتینی که از قبل به خوبی شسته و تمیز شده ریخته و محتوی آن را روی اجاق تبخیر به تدریج حرارت می دهند تا بخار شود.
بعد از اینکه کاملا" تبخیر شد کپسول را د رآون در درجه حرارت 110 درجه سانتیگراد به مدت 4ساعت قرار می دهند و پس از سرد شدن در دسیکاتور فورا" توزین می کنند. 

تعيين TDS به روش وزن سنجي
روش قابل استفاده ديگر براي تعيين TDS‌ اين است كه حجم مشخصي از نمونه آب را گرفته پس از صاف كردن ، آب را به دقت تبخير كنيم . وقتي كه تمام آب تبخير شد ،‌ ته مانده خشكي باقي مي ماند كه در واقع همان تركيبات قبلي در نمونه آب هستند . با توزين ته مانده خشك مي توان وزن مواد جامد محلول را بر حسب ميلي گرم در ليتر تعيين كرد . روش وزن سنجي نسبت به هدايت الكتريكي به زمان بيشتري نياز دارد ، اما تجهيزات و ابزارهاي مورد استفاده در اين روش كم هزينه تر است .


2) روش الکتریکی : اساس کار این روش بر مبنای هدایت الکتریکی آب است. که با دستگاه هدایت سنجی که درجه بندی آن مستقیما" برحسب مقدارمواد محلول در آب است، انجام می شود. Dissolved Solidmeter))


تعيين TDS از طريق قابليت هدايت الكتريكي
يكي از فوايد تعيين غلظت واقعي كل تركيبات يوني محلول در اندازه گيري صحرايي ، باردار بودن يون ها ( مثبت و منفي ) است كه امكان فراهم شدن غلظت واقعي كل را در محلول ميسر مي كند . محلولي كه داراي بار الكتريكي است به عنوان يك هادي عمل نخواهد كرد و اجازه عبور جريان الكتريكي را از ميان محلول مي دهد . مقدار جرياني كه از محلول عبور مي كند با غلظت و انواع يون هاي حل شده در محلول متناسب است . ابزاري كه در آزمايشگاه براي اندازه گيري TDS مورد استفاده قرار مي گيرد هدايت سنج الكتريكي است . اين دستگاه داراي مدار الكتريكي حساسي است كه به پل وتستون معروف است . ضريب هدايت الكتريكي محلول توسط اين دستگاه اندازه گرفته مي شود ، بدين ترتيب كه هدايت الكتريكي محلول در بين دو صفحه موازي كه در داخل نمونه غوطه ور است سنجيده مي شود . هدايت الكتريكي اين محلول معادل مقداري است كه براي اندازه گيري TDS ثبت مي شود كه در اينجا هدايت الكتريكي ، ضريب هدايت بين دو صفحه موازي در واحد فاصله طولي است كه معمولاً برحسب زيمنس بر سانتي متر (S/cm) يا براي واحدهاي كوچك تر آن برحسب ميكروزيمنس بر سانتي متر بيان مي شود .