شیمی پیام نور
گزارش کارهای شیمی فیزیک2 برای دانلود به ادامه مطلب بروید. کلیه فایلها وورد می باشد و قابل ویرایش است. دانلود نام آزمایش دانلود H 2O 2با  KI تعیین درجه واکنش

گزارش کارهای شیمی فیزیک2

یکشنبه 27 آذر 1390

گزارش کارهای شیمی فیزیک2

برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

کلیه فایلها وورد می باشد و قابل ویرایش است.

دانلود

نام آزمایش

دانلود

H 2O 2با  KI تعیین درجه واکنش

دانلود

بررسی اثر دما بر واکنش بین اسید نیتریک و تیوسولفات

دانلود

تعیین ثابت سرعت هیدرولیز اتیل استات به روش هدایت سنجی

دانلود

تعیین حجم مولی جزئی

دانلود

حلالیت نمک ها کم محلول

دانلود

تعیین درجه واکنش یون پر سولفات

دانلود

ثابت تفکیک اسید اتیک(هدایت اکی والان)

دانلود

طیف سنجی

دانلود

نمودار 3 جزئی