شیمی پیام نور
گزارش كارآموزي تصفيه خانه فاضلاب اهواز    تاریخچه تصفیه فاضلابهدف از تصفیه فاضلاب چیست؟استفاده از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی دارای چه فوایدی است؟مراحل تصفیه فاضلابانواع فاضلاب :ویژگی ها

گزارش كارآموزي تصفيه خانه فاضلاب اهواز

دوشنبه 28 مرداد 1392

گزارش كارآموزي تصفيه خانه فاضلاب اهواز

گزارش كارآموزي تصفيه خانه فاضلاب اهواز 

گزارش کارآموزی تصفیه خانه فاضلاب اهواز

 


تاریخچه تصفیه فاضلاب
هدف از تصفیه فاضلاب چیست؟
استفاده از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی دارای چه فوایدی است؟
مراحل تصفیه فاضلاب
انواع فاضلاب :
ویژگی های فیزیکی فاضلاب :
وزن مخصوص فاضلاب (چگالی) :
اصول کلی تصفیه فاضلاب شامل موارد زیر است :
تصفیه فاضلاب ها به سه گونه انجام می شود :
تصفیه زیستی شامل انواع زیر است :
مواد غذایی باکتری ها :
روش های تصفیه زیستی شامل سه دسته زیر است :
تصفیه زیستی با کمک باکتری های بی هوازی :
هضم لجن :
باکتری های بی هوازی به دو دسته تقسیم می شوند :
ویژگی های لجنی که مرحله ی هضم متانی آن انجام شده است :
در چه حالت هایی هضم لجن از مرحله متانی به مرحله اسیدی برگشت داده می شود ؟
فرآیند نیترات سازی و نیترات زدایی :
نیترات زدایی :
فرآیند نیترات زدایی :
تصفیه شیمیایی :
روش کار کلر :
گندزدایی با اشعه ی فرابنفش :
معایب آن:
ویژگی های شیمیایی فاضلاب :
3- یون هیدروژن (PH) :
4-ازت و فسفر:
5-اکسیژن محلول:
6- مواد سمی و بازدارنده:
7-هدایت الکتریکی:
8- قلیاییت:
9- سولفیدها:
10- سایر خصوصیات شیمیایی فاضلاب:
آزمایش های روزانه :
روش آزمایش BOD:
روش آزمایش COD:
اندازه گیری T.S
حجم لجن :
T.S.S هوادهی و برگشتی :
T.S.S ورودی و خروجی و اولیه :
آزمایش های ماهانه :
قلیاییت :
دو نوع قلیاییت عبارتند از :
روش آزمایش :
اندازه گیری کلراید :
اندازه گیری نیتریت( 〖NO〗_2^- ) : (نمونه صاف شده T.S.S )
اندازه گیری فلوراید F^- : (نمونه صاف شده T.S.S )
تست Fe :
اندازه گیری سولفات : (نمونه صاف شده T.S.S)
وزن بوته خالی - وزن بوته چینی پر = سولفات
فسفات :
اندازه گیری سختی کل :
اندازه گیری ca،mg :
= Ca + Mg سختی کل
اندازه گیری آمونیوم و نیترات :
نیترات :
تست رنگ : نمونه صاف شده T.S.S
اندازه گیری روغن گریس :
Detergent :
نیتروژن آلی (Norg ) :
TKN :
روش های تهیه :
تهیه محلول سدیم استات :
تهیه محلول استات آمونیوم :
تهیه محلول هیدرکسیل آمین :
استاندارد COD :
تهیه بافر سختی :
تهیه بافر کلسیم :
تهیه محلول باریم کلراید :
معرف تقطیر :
معرف فنانترولین : ( تست آ هن )
معرف ا سید بوریک :
تهیه کلرید قلع :
محلول استاندارد 1412 :
محلول استاندارد 6667 :
تهیه معرف نیتریت :
تهیه محلول بافر بورات :
محلول H_2 〖SO〗_4 :
روش تهیه EDTA :(M0.01 )
روش استاندارد کردن :
اسید بوریک :
فرآیند تصفیه خانه اهواز :
ته نشینی اولیه :
تصفیه ثانویه یا میکروبیولوژیکی :
فرایند دفع لجن :
عکس های قسمت های مختلف تصفیه خانه:

 

نام كالا : گزارش کارآموزی تصفیه خانه فاضلاب اهواز     قيمت : 6,000 تومان 
خريد   گزارش کارآموزی تصفیه خانه فاضلاب اهواز
كد : 523     وزن : 40 گرم     فروشنده : بانک مقالات سنجش 


تخفيف :   »»   6,000 تومان   »»   در صورت خريد نقدي در فاكتور نهائي ، قيمت 5,100 تومان محاسبه خواهد شد.