شیمی پیام نور
تصفیه بیولوژیکی,حلالیت آب,هدایت الکتریکی,خواص آب باتوجه به نوع و میزان ناخالصی,پاورپوینت تصفیه آب در پالایشگاه,الکترودیالیز,تبادل یونی,سنجش مقدار مواد آلی,