شیمی پیام نور
به اطلاع دانشجویان رشته شیمی کاربردی می رساند: کلاس درس شیمی معدنی 1 (آقای حسینی) روز یک شنبه 1390/08/21 ساعت 10-8در مرکز 3 برگزار می گردد. محل برگزاری کلاس فردا در بورد آزمایشگاه مشخص

کلاس درس شیمی معدنی 1

جمعه 4 آذر 1390

به اطلاع دانشجویان رشته شیمی کاربردی می رساند:

کلاس درس شیمی معدنی 1 (آقای حسینی) روز یک شنبه 1390/08/21

ساعت 10-8در مرکز 3 برگزار می گردد.

محل برگزاری کلاس فردا در بورد آزمایشگاه مشخص شده است.