شیمی پیام نور
پسورد fulltext ساینس دایرکت sciencedirect    ورود به سایت User: Diego Hernandez Pass: R00234585 پس از ورود به سایت ساینس دایرکت، ابتدا همانطور که

پسورد fulltext ساینس دایرکت sciencedirect

جمعه 16 ارديبهشت 1390

پسورد fulltext ساینس دایرکت sciencedirect 

 

ورود به سایت

User: Diego Hernandez
Pass: R00234585


پس از ورود به سایت ساینس دایرکت، ابتدا همانطور که در شکل نشان داده شده، عبارت --This Journal/Book-- را پاک کنید، سپس جستجوی خود را آغاز کنید.