شیمی پیام نور
پروژه پایانی گاز از كك و زغال سنگ    پروژه پایانی گاز از کک و زغال سنگمقدمه:زغال سنگتاریخچه توسعه بازاریابی مواد شیمیایی در صنعت کک سازی و تقطیر قطرانمواد شیمیایی برگرفته شده از زغال سنگ و

پروژه پایانی گاز از كك و زغال سنگ

دوشنبه 28 مرداد 1392

پروژه پایانی گاز از كك و زغال سنگ

پروژه پایانی گاز از كك و زغال سنگ 

پروژه پایانی گاز از کک و زغال سنگ

 

پروژه پایانی گاز از کک و زغال سنگ
مقدمه:
زغال سنگ
تاریخچه توسعه بازاریابی مواد شیمیایی در صنعت کک سازی و تقطیر قطران
مواد شیمیایی برگرفته شده از زغال سنگ و انواع زغال سنگ ها
درجه بندی زغالها
درجه بندی زغالها بر اساس پلاستیکی
تبدیل زغال سنگ به کک
محصولات فرعی کک سازی:
1-گاز و کاربرد آن :
استفاده از متان:
استفاده از اتیلن:
آمونیاک:
مزاحمت آمونیاک وبیلان ازت:
حذف آمونیاک:
جدا کردن ترکیبات گوگردی و هیدروکربنهای غیر اشباع از هیدروکربورهای بنزنی
تصفیه هیدرولیکی بنزول خام به وسیله کاتالیزورها
تصفیه بنزول خام سنگین
1-تولید قطران خام
خواص قطران زغال سنگ
آماده سازی قطر آن جهت پالایش
تهیه Pitch انواع و کاربردهای آن
گرایش های جدید در binderpitch برای احیاء آندها
بازار آینده
توسعه پیشرفتهایی در کیفیت binderpitch در آند
تغییراتی در ظرفیت ها و مقدار QI پیچ
پالایش بخارات قطران
دسته بندی محصولات واسطه و خصوصیات آنها و بازده آنها
محصولات واسطه
تکنولوژی بازیابی آنتراسن 93 درصد

 

نام كالا : پروژه پایانی گاز از کک و زغال سنگ     قيمت : 11,000 تومان 
خريد   پروژه پایانی گاز از کک و زغال سنگ
كد : 554     وزن : 40 گرم     فروشنده : بانک مقالات سنجش 


تخفيف :   »»   11,000 تومان   »»   در صورت خريد نقدي در فاكتور نهائي ، قيمت 9,350 تومان محاسبه خواهد شد.