شیمی پیام نور
تبدیل زغال سنگ به کک,مواد شیمیایی برگرفته شده از زغال سنگ و انواع زغال سنگ ها,پالایش بخارات قطران,تکنولوژی بازیابی آنتراسن 93 درصد,تغییراتی در ظرفیت ها و مقدار QI پیچ,بازار آینده,