شیمی پیام نور
مجموعه با ارزش کتابهای شیمی دانشگاه پیام نور با بهترین بسته بندی در یک عدد سی دی   مجموعه آموزشی کتابهای پیام نور و دانشگاه آموزش عالی پیام نوربه صورت پی دی افمجموعه حاضر برای دانشجویان رشت

مجموعه با ارزش کتابهای شیمی دانشگاه پیام نور

دوشنبه 28 مرداد 1392

مجموعه با ارزش کتابهای شیمی دانشگاه پیام نور

مجموعه با ارزش کتابهای شیمی دانشگاه پیام نور با بهترین بسته بندی در یک عدد سی دی 

 

مجموعه آموزشی کتابهای پیام نور و دانشگاه آموزش عالی پیام نور
به صورت پی دی اف
مجموعه حاضر برای دانشجویان رشته شیمی دانشگاه پیام نور با بهترین بسته بندی و کیفیت فراهم شده
در ضمن مجموعه سوالات شیمی دانشگاه پیام نور آن هم به صورت پی دی اف و الکترونیکی به صورت جداگانه عرضه خواهد شد
کتابهای موجود در این بسته عبارتند از
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
معادلات دیفرانسیل معمولی
نظریه گروه شیمی
-
-
فیزیک پایه2
جنوبی
کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
دکتر وصالی
کارگاه شیشه گری
دکتراکبری
مباحث نوین در شیمی آلی
جلیل لاری
مبانی شیمی پلیمر
ستار ارشدی
شیمی هسته‌ای
دکتر دلاور
کرماتوگرافی
دکتر نژادعلی
طیف سنجی مولکولی
دکتر اکبری
طیف سنجی مولکولی2
دکترزرین اسحاقی
فیزیک پایه1
جنوبی
شیمی معدنی1
محمد حکیمی
شیمی معدنی1
دکتردلاور
شیمی معدنی2
دکتر سقط فروش
شیمی معدنی2
محمد حکیمی
شیمی و تکنولوژی مواد غذایی
مظفری
شیمی فیزیک آلی
حلیمی
شیمی فیزیک 1
دکتر عطاران
شیمی کوانتمی
افتاده
شیمی کوانتمی
دکتر اشرفی
شیمی کوانتمی
بهجت منش اردکانی
شیمی عمومی2
دکتر جوانبخت
شیمی عمومی2
لطفیانی
شیمی عمومی2
محمدی پور
شیمی عمومی2
اکبر زاده
شیمی عمومی2
نوروز اصل
شیمی عمومی1
محمدی مبارکه
شیمی عمومی1
دکتر منفرد
شیمی عمومی1
مولوی
شیمی عمومی1
نوروز اصل
شیمی عمومی2
دکتر بهرامی فر/ یزدانی
تمام این کتب توسط دانشگاهها و اساتید دانشگاه پیام نور تهیه شده و جزء لوازم و ملزومات آموزش کمک درسی می باشد.
این مجموعه از کتابهای آموزشی به همراه قاب و بهترین پک با بهترین کیفیت و بسته بندی در سراسر کشور عرضه می شود

 

نام كالا : مجموعه با ارزش کتابهای شیمی دانشگاه پیام نور     قيمت : 3,900 تومان 
خريد   مجموعه با ارزش کتابهای شیمی دانشگاه پیام نور
كد : 166     وزن : 130 گرم     فروشنده : مرکز پژوهشها و تحقیقات دانشجویی علمی و بنیادین