شیمی پیام نور
  ماشین مولکولی پژوهشگران دانشگاه ادینبوروی اسکاتلند، ماشین مولکولی ساخته اندکهحرکت می کند و قطرات مایع را جا به جا می کتد. این دانشمندان با این روش یک قطره میکرولیتری دی یدومتان

ماشين مولكولي

جمعه 27 مرداد 1391

 

ماشین مولکولی

پژوهشگران دانشگاه ادینبوروی اسکاتلند، ماشین مولکولی ساخته اندکهحرکت می کند و قطرات مایع را جا به جا می کتد. این دانشمندان با این روش یک قطره میکرولیتری دی یدومتان (CH2I2) را در یک سطح شیب دار با زاویه 12 درجه، 38.1 میلی متر بالا برده اند. محققان می گویند این حرکت، معادل جابجایی هایی است که یک ماشین معمولی انجام داده و یک جسم را تا ارتفاع بیش از دو برابر بلندترین ساختمان دنیا بالا می برد.

 

دیویدلی و همکارانش تعدادی مولکول روتاکسان درست کرده و اجازه دادند روی یک سطح طلا یک تک لایه از این مولکول ها پدید بیاید. سپس با اشعه ماوراء بنفش با طول موج 400-240 نانومتر بخش هایی از مولکول را چرخاندند. این کار با فرایندی به نام ایزومراسیون نوری ممکن شد. ایزومراسیون باعث شد بخش های کوتاه فلوئوروآلکان روی مولکول روتاکسان، پنهان شوند و زاویه تماس سطح با مایعات قطبی و غیرقطبی کم شود. برای حرکت دادن قطر مایع، این تیم تحقیقاتی، به یک سمت قطره نور تاباندند. این امر باعث شد تا انرژی آزاد سطحی در طول قطره یکسان نباشد و قطره حرکت کند.

محققان می گویند در این فرایند، جسم می تواند در مقیاسی میلیون ها برابر بزرگتر از تغییرات اولیه ای که در اثر تحریک نوری در ساختار مولکولی ایجاد می شود، حرکت کند. این روش می تواند کاربردهای زیادی در آزمایشگاه های تراشه، واکنشهای شیمیایی در مقیاس بسیار کوچک و بدون نیاز به ظرف آزمایش، دارو رسانی، مواد هوشمند و ماهیچه های مصنوعی داشته باشد.