شیمی پیام نور
كنفرانس ملي شيمي ، مهندسي شيمي و صنعت (فراخوان دوم)- بهمن 92 محورهاي همايش------------1.کاربردشیمی درصنعت2.سونومتری3.کمومتری4.الکتروشیمی5.فناوریهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی6.نقش شیمی و مهند

كنفرانس ملي شيمي ، مهندسي شيمي و صنعت

جمعه 05 مهر 1392

كنفرانس ملي شيمي ، مهندسي شيمي و صنعت (فراخوان دوم)- بهمن 92

محورهاي همايش------------
1.کاربردشیمی درصنعت
2.سونومتری
3.کمومتری
4.الکتروشیمی
5.فناوریهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی
6.نقش شیمی و مهندسی شیمی درتوسعه اقتصادی
7.بیوشیمی و بیوتکنولوژی
8.شیمی سبز،محیط زیست و مدیریت پسماند
9.علوم و تکنولوژی پلیمر
10.مهندسی نفت و مخازن هیدروکربنی
11.شیمی دارویی
12.پدیده های انتقال
13.ترمودینامیک و تعادل فازی
14.کاتالیست،سینتیک و طراحی راکتور
15.فرایندهای جداسازی
16.مدل سازی و شبیه سازی
17.انرژی های نو
18.فرآوری وانتقال گاز
19.فناوری نانو
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مهلت ارسال چكيده مقالات: 
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 1 آذر 1392
تاريخ برگزاري همايش: 30 بهمن و 1 اسفند 1392
سايت همايش: 1s1.ir/hamayesh
تلفن تماس دبيرخانه: 33412239 و 34132152 - 086
آدرس دبيرخانه: ميدان امام خميني ، بلوار امام خميني ، شهرک دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي اراک ، ساختمان علوم انساني شماره 2 ، طبقه دوم ، دبيرخانه همايش
محل برگزاري: اراک
ایمیل: --