شیمی پیام نور
عدم برگزاری کلیه کلاس ها در روزهای پنج شنبه 17 و جمعه 18 اسفند 92مراکز 2 و3  کلیه کلاس های مراکز شماره 2 و 3 در روزهای پنج شنبه 17 و جمعه 18 اسفند 92مراکز 2 و3 به دلیل برگزاری آزمون دکترا برگزار

عدم برگزاری کلیه کلاس ها در روزهای پنج شنبه 17 و جمعه 18 اسفند 92مراکز 2 و3

سه شنبه 15 اسفند 1391

عدم برگزاری کلیه کلاس ها در روزهای پنج شنبه 17 و جمعه 18 اسفند 92مراکز 2 و3 

کلیه کلاس های مراکز شماره 2 و 3 در روزهای پنج شنبه 17 و جمعه 18 اسفند 92مراکز 2 و3 به دلیل برگزاری آزمون دکترا برگزار نمی گردد.