شیمی پیام نور
به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند   آزمایشگاه معدنی 1 و کلاس گرافیک خانم صالحی   در روز سه شنبه 23/12/90   برگزار نمی شود .

عدم برگزاری کلاس

یکشنبه 21 اسفند 1390

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند

 

آزمایشگاه معدنی 1 و کلاس گرافیک خانم صالحی

 

در روز سه شنبه 23/12/90

 

برگزار نمی شود .