شیمی پیام نور
شیمی عمومی 2 شناسايي يون هاي سرب   برای مشاهده بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.   وسايل مورد نياز : لوله ي آزمايش – پي ست آب مقطر – سانتري فيوژ مواد

شیمی عمومی 2 : شناسايي يون هاي سرب

جمعه 4 آذر 1390

شیمی عمومی 2

شناسايي يون هاي سرب

 

برای مشاهده بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

وسايل مورد نياز : لوله ي آزمايش پي ست آب مقطر سانتري فيوژ

مواد مورد نياز : اسيد كلريدريك محلول K2CrO4 - اسيد سولفوريك 2 نرمال

طريقه ي انجام آزمايش :
محلول سر ريز شده از آزمايش 2 را به دقت تقسيم نمائيد.
يك قسمت از محلول را در كناري بگذاريد ، تا احياناً اگر اشكالي در مراحل شناسايي پيش آمد احتياج به تكرار مجدد آزمايش هاي 1 و 2 نباشد. قسمت ديگر محلول را نصف كنيد و هر قسمت را داخل يك لوله ي آزمايش بريزيد توجه كنيد براي اينكه اشتباهي رخ ندهد ، لوله هاي آزمايش هر قسمت را توسط برچسب مشخص نمائيد و در درون جا لوله اي مخصوص قرار دهيد.
اكنون به يكي از لوله ها ي آزمايش ، يك قطره از محلول 0.1 نرمال K2CrO4 اضافه نمائيد ، پس از اضافه كردن اين محلول در صورتي كه كاتيون سرب موجود باشد تشكيل رسوب زرد رنگ PbCrO4 دليل بر وجود سر ب است.
به قسمت ديگر محلول يك قطره محلول اسيد سولفوريك 2 نرمال اضافه نمائيد .رسوب سفيد PbSO4 دليل بر وجود سرب است.
البته اين رسوب به آهستگي تشكيل مي شود ، و بايد پس از اضافه نمودن اسيد سولفوريك 2 نرمال چند دقيقه منتظر ماند تا در صورتي كه Pb++ وجود داشته باشد رسوب PbSO4 تشكيل شود.