شیمی پیام نور
شیمی عمومی 2 شناسايي جيوه و جدا كردن آن از نقره برای مشاهده بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید. وسايل مورد نياز: 1.لوله آزمايش 2. پي ست آب مقطر 3. سانتري فيوژ مواد مورد نياز : آمونيا

شیمی عمومی 2 : شناسايي جيوه و جدا كردن آن از نقره

جمعه 4 آذر 1390

شیمی عمومی 2

شناسايي جيوه و جدا كردن آن از نقره

برای مشاهده بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

وسايل مورد نياز:
1.لوله آزمايش 2. پي ست آب مقطر 3. سانتري فيوژ
مواد مورد نياز : آمونياك

طريقه ي انجام آزمايش:
كلرور نقره يا AgCl در محلول آمونياك NH4OH محلول است. در صورتي كه Hg2Cl2 با NH4OH تشكيل رسوبي مي دهد كه اين رسوب در محلول آمونياك نامحلول است.
اين موضوع اساس جدا نمودن يون نقره Ag+ از يون جيوه Hg+ است.
به رسوب بدست آمده از آزمايش 2 بين 6 تا 8 قطره محلول آمونياك 10 نرمال اضافه نمائيد. پس از اينكه لوله ي آزمايش را به خوبي تكان داديد ، آن را در درون دستگاه سانتري فيوژ قرار دهيد. پس از عمل سانتري فيوژ ، لوله ي آزمايش را خارج نمائيد و محلول رويي را كه احتمالاً شامل يون Ag+ مي باشد ، به لوله ي آزمايش ديگري منتقل نمائيد.اين لوله ي آزمايش را جهت انجام آزمايش شماره 5 نگه داريد و باقي مانده ،رسوب تيره يا سياه رنگي خواهد بود كه دليل بر وجود تركيب Hg + Hg­2 Cl2 است.كه نمايانگر وجود يون Hg+ مي باشد.