close
تبلیغات در اینترنت
شمع در شمعدان خود به خود روشن ميشود

شیمی پیام نور
  شمع در شمعدان خود به خود روشن ميشود  شمع ها قبلا نبايد روشن شده باشند.  قبلا تارهاي فتيله را با سوزن از هم جدا كرده و افشان كنيد.  كافي است كه 2 گرم فسفر تهيه كنيد و آن را در 5 برابر حجم خود دی سولفيد كربن حل كنيد.  اگر روي شمع ها يك قطره كوچك دی سولفيد كربن شامل فسفر بريزيد شمع ها بعد از 10 دقيقه روشن خواهند شد.     شمع در شمعدان خود به خود روشن ميشود,مشع,شمع,خد به خود,فسفر,دی سولفید کربن

شمع در شمعدان خود به خود روشن ميشود

دوشنبه 8 اسفند 1390

 


شمع در شمعدان خود به خود روشن ميشود 


شمع ها قبلا نبايد روشن شده باشند. 

قبلا تارهاي فتيله را با سوزن از هم جدا كرده و افشان كنيد. 

كافي است كه 2 گرم فسفر تهيه كنيد و آن را در 5 برابر حجم خود دی سولفيد كربن حل كنيد. 

اگر روي شمع ها يك قطره كوچك دی سولفيد كربن شامل فسفر بريزيد شمع ها بعد از 10 دقيقه روشن خواهند شد.