شیمی پیام نور
  شمع در شمعدان خود به خود روشن ميشود  شمع ها قبلا نبايد روشن شده باشند.  قبلا تارهاي فتيله را با سوزن از هم جدا كرده و افشان كنيد.  كافي است كه 2 گرم ف

شمع در شمعدان خود به خود روشن ميشود

دوشنبه 8 اسفند 1390

 


شمع در شمعدان خود به خود روشن ميشود 


شمع ها قبلا نبايد روشن شده باشند. 

قبلا تارهاي فتيله را با سوزن از هم جدا كرده و افشان كنيد. 

كافي است كه 2 گرم فسفر تهيه كنيد و آن را در 5 برابر حجم خود دی سولفيد كربن حل كنيد. 

اگر روي شمع ها يك قطره كوچك دی سولفيد كربن شامل فسفر بريزيد شمع ها بعد از 10 دقيقه روشن خواهند شد.