شیمی پیام نور
سرگرمی شیمی اگر فلز هستی فلز قلیایی باش  اگه فقط یک الکترون داری ، آن را با تمام وجودت راحت و مشتاقانه ایثار کن. اگه نا فلزی و مشتاق الکترون ،مثل هالوژن ها مصرانه برای هدفت تلاش ک

سرگرمی شیمی

پنجشنبه 10 فروردين 1391

سرگرمی شیمی

اگر فلز هستی فلز قلیایی باش 
اگه فقط یک الکترون داری ، آن را با تمام وجودت راحت و مشتاقانه ایثار کن.
اگه نا فلزی و مشتاق الکترون ،مثل هالوژن ها مصرانه برای هدفت تلاش کن.
ولی هالوژن باش و به همون یک الکترون قانع ،زیاده طلبی کار کربن های رو سیاهه!
البته گاز نجیب شدن واز قیل و قال دنیا و سودای جهان رهایی یافتن کار هر کسی نیست.
ولی اگر یه نفر به آن مقام برسه میشه مثل نئون و زنون که اطرافش را روشنایی می بخشه!
اما نباید یادمون بره فلزهای چند ظرفیتی یعنی عناصر واسطه که برای هر کسی یه چهره ای میگیرن هم وزنشان سنگین تره و هم در صنعت پر کاربردت،مشهور و مقبول هستند.
عوضش خاصیت مغناطیسیشون اونارو به هر طرفی میکشه و می بره............