شیمی پیام نور
  زندگی نامه دکتر حسین آقا بزرگ برای مشاهده به ادامه مطلب مراجعه کنید   دكتر حسین آقا بزرگ متولد سال 1327ه.ش است. وی دارای مدرك دكترای شیمی ازدانشگاه فلوریدا در گنزوی

زندگی نامه دکتر حسین آقا بزرگ

شنبه 5 آذر 1390

 

زندگی نامه دکتر حسین آقا بزرگ

حسین آقا بزرگ www.csq.ir

برای مشاهده به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

دكتر حسین آقا بزرگ متولد سال 1327ه.ش است. وی دارای مدرك دكترای شیمی ازدانشگاه فلوریدا در گنزویل آمریكا و فوق دكترای شیمی معدنی ‌ از دانشگاه فلوریدای آمریكا می باشد. نامبرده هم اكنون عضو هئیت علمی و استاد دانشگاه تربیت معلم مشغول به فعالیت می باشد.
گروه : علوم پایه
رشته : شیمی
گرایش : شیمی معدنی
تحصیلات رسمی و حرفه ای : تحصیلات رسمی دكتر حسین آقا بزرگ به ترتیب زیر است: دوره ابتدایی و دبیرستان در تهران لیسانس شیمی : دانشكده علوم دانشگاه تهران ، سال 1351 رتبه دوم فوق لیسانس شیمی ، دانشكده علوم دانشگاه تهران ، سال 1354، رتبه اول دكتری ( Ph.D) شیمی ، معدنی : دانشگاه فلوریدا در گینزویل، سال 1982 ، فلوریدا ، فلوریدا آمریكا فوق دكتری شیمی معدنی: دانشگاه فلوریدا در گینزویل از سال 1982 تا 1983
فعالیتهای ضمن تحصیل : حسین آقابزرگ درحین تحصیل به مطالعه و تحقیق پیرامون موضوعاتی چون تهیه كمپلكسهای منگنزIII به منظور بررسی اثریان_تلر به وسیله پراش پرتوایكس، طیف بینی مرئی و EPR پرداخته است.
وقایع میانسالی : حسین آقا بزرگ پس از اخذ مدرك دكترای شیمی ازد انشگاه فلوریدا در گنزویل آمریكا، فوق دكترا post doctoral reseach از دانشگاه فلوریدا به ایران بازگشت و به عنوان عضو هئیت علمید انشكده ی علوم دانشگاه تربیت معلم تهران استخدام شدو مرتبه ی علمی دانشیاری را كسب نمود.
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : - استادیار دانشگاه مرسرجورجیای آمریكا از سال 1983 تا 1984 - فرصت مطالعاتی : دانشگاه اوتاوای كانادا از سال 1370 تا 1371 - استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران سال 1363 - دانشیار دانشگاه تربیت معلم سال 1368 - استاد دانشگاه تربیت معلم سال 1374 - عضو هیأت تحریریه نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران - عضو هیأت تحریریه مجله بلورشناسی و كانی شناسی ایران - ویراستار مجله فارسی ، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران
فعالیتهای آموزشی : حسین آقا بزرگ در دانشكده ی علوم دانشگاه تربیت معلم تهران به تدریس دروس رشته ی شیمی پرداخته و راهنمایی و مشاوره و نظارت بر 6پایان نامه كارشناسی ارشد را بر عهده داشته است.
سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : حسین آقا بزرگ در كنار تدریس به مطالعه و تحقیق و تالیف آثاری پیرامون مطالعه و بررسی ساختار مولكولی كمپلكس های منگنزIII به وسیله پراش پرتوایكس_ERP_ زیر قرمز طیف های الكترونی _تهیه كمپلكس های آمید، پرداخته است.
جوائز و نشانها : استاد نمونه دانشگاه تربیت معلم تهران اردیبهشت ماه 1373
چگونگی عرضه آثار : فعالیتهای علمی پژوهشی حسین آقا بزرگ به قرار زیر است: (الف) حدود بیست كتاب در مقاطع كارشناسی ، كارشناسی ارشد و دكتری (ب) مقاله ها ارائه چهارده مقاله در كنگره های داخلی و خارجی (شیمی كوئوردیناسیون – آتن – یونان، شیمی و مهندسی شیمی ایران ، بلورشناسی و كانی شناسی ایران و شیمی معدنی تخصصی ) مقاله های چاپ شده به زبان فارسی 25 عنوان، به زبان انگلیسی 35 عنوان


 


آثار :
    1  تقارن مولكولی و نظریه ی گروه
      ویژگی اثر : پدیدآورنده: رابرت كارتر، حسن حسینی منفرد (مترجم)، حسین آقابزرگ (ویراستار) ناشر: دانشگاه زنجان - 27 فروردین، 1384
2  شیمی پلیمر
      ویژگی اثر : پدیدآورنده: ملكولم استیونز، اردشیر خزایی (مترجم)، عباس شكروی (مترجم)، حسین آقابزرگ (ویراستار) ناشر: دانشگاه تربیت معلم - 25 اردیبهشت، 1386
3  شیمی معدنی 1، سوالهای چهارگزینه ای و تشریحی
      ویژگی اثر : پدیدآورنده: حسین قدرتی، محمدرضا ملاردی، حسین آقابزرگ، فاطمه سیدمجیدی ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه تربیت معلم) - 1382
4  شیمی معدنی 2: طیفهای الكترونی، سینتیك و مكانیسم واكنشهای كمپلكسهای معدنی، مبحثهای نوین در شیمی ...
      ویژگی اثر : پدیدآورنده: حسین آقابزرگ، حمیدرضا آقابزرگ، شهره نفیسی، محمد یوسفی ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه تربیت معلم) - 30 مهر، 1387
5  شیمی معدنی 2: كلیات و نامگذاری، عددهای كوئوردیناسیون، ایزومری، خواص مغناطیسی و ...
      ویژگی اثر : پدیدآورنده: حسین آقابزرگ، حمیدرضا آقابزرگ، شهره نفیسی، محمد یوسفی ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه تربیت معلم) - 30 مهر، 1387
6  شیمی معدنی 2: كلیات و نامگذاری، عددهای كوئوردیناسیون، ایزومری، خواص مغناطیسی و نظریه های تشكیل پیوند در كمپلكسهای فلزی
      ویژگی اثر : پدیدآورنده: حسین آقابزرگ، حمیدرضا آقابزرگ، شهره نفیسی، محمد یوسفی ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه تربیت معلم) - 04 اردیبهشت، 1386
7  شیمی معدنی 2: منظره فضایی و تقارن مولكولی تركیبهای معدنی و آلی، پرسشها و پاسخهای آزمون سراسری كارشناسی ارشد ...
      ویژگی اثر : پدیدآورنده: حسین آقابزرگ، حمیدرضا آقابزرگ ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه تربیت معلم) - 31 فروردین، 1384
8  شیمی معدنی 2، رشته شیمی
      ویژگی اثر : پدیدآورنده: منصور عابدینی، حسین آقابزرگ ناشر: دانشگاه پیام نور - 1382
9  مبانی شیمی معدنی
      ویژگی اثر : پدیدآورنده: حسین آقابزرگ، حمیدرضا آقابزرگ ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه تربیت معلم) - 12 اسفند، 1387
10  مقدمه ای بر شیمی معدنی
      ویژگی اثر : پدیدآورنده: حسین آقابزرگ، حمیدرضا آقابزرگ ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه تربیت معلم) - 23 خرداد، 1385
11  نظریه گروه و تقارن در شیمی
      ویژگی اثر : پدیدآورنده: منصور عابدینی، حسین آقابزرگ ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 15 بهمن، 1386