شیمی پیام نور
به نام خدا   تغییر شهریه درس کارگاه شیشه گری   دوستانی ک این ترم واحد شیشه گری را پاس کردند چنانچه به سایت گلستان مراجعه کردید و امکانات پروفایلتان محدود بود (مانند هنگام عدم و

تغیر شهریه درس کارگاه شیشه گری

پنجشنبه 05 مرداد 1391

به نام خدا

 

تغییر شهریه درس کارگاه شیشه گری

 

دوستانی ک این ترم واحد شیشه گری را پاس کردند چنانچه به سایت گلستان مراجعه کردید و امکانات پروفایلتان محدود بود (مانند هنگام عدم واریز شهریه) اطلاع داشته باشید که:

شهریه ی واحد شیشه گری از مبلغ تقریبی ۳۲۰۰۰ به مبلغی حدود ۵۱۰۰۰تومان افزایش یافته .