شیمی پیام نور
  استادان عزیزم مهر شما ، گرافیت وجود مرا الماس کرد من از با شما بودنم چیزی فراتر از استوکیومتری زندگی و مولاریته شادیها آموختم  امیدوارم کلویید زندگی تان شفاف و معادلات ز

تبریک فرا رسیدن بهترین ومانده گارترین روز

سه شنبه 12 اردیبهشت 1391

 

استادان عزیزم
مهر شما ، گرافیت وجود مرا الماس کرد
من از با شما بودنم چیزی فراتر از استوکیومتری زندگی و مولاریته شادیها آموختم
 امیدوارم کلویید زندگی تان شفاف و معادلات زندگیتان موازنه شده و محلول زندگیتان از عشق و محبت فراسیر شده باشد
 با بیشترین درصد خلوص دوستتان دارم و با بالاترین غلظت مولال
روزتان مبارک