شیمی پیام نور
سلام به دوستای گلم سال نوتون مبارک.آرزوی بهترین وپربارترین سال روبراتون دارم. اینم یه پست به سلامتی دانشجوهای گل شیمی...  به سلامتی هر چی دانشجوی شیمی که براش فرقی نمیکنه هوای شهر

به سلامتیه هر چی دانشجوی شیمی...

پنجشنبه 3 فروردين 1391

سلام به دوستای گلم

سال نوتون مبارک.آرزوی بهترین وپربارترین سال روبراتون دارم.

اینم یه پست به سلامتی دانشجوهای گل شیمی...

 به سلامتی هر چی دانشجوی شیمی که براش فرقی نمیکنه هوای شهر آلوده باشه
یا نباشه ! بهر حال هر وقت از آزمایشگاه میاد بیرون یه
نفس عمیق میکشه!.

به سلامتیه اون دانشجوی شیمی که پنج تا تار مو تو سرش بیشتر نمونده ولی
به اندازه همه اونایی که ریخته "تی ال سی" زده . . .

به سلامتی اون دانشجوهایی که قدشون کوتاهه و ستونای کروماتوگرافیشون
بلند! که نصفه روز رو مجبورن رو پنجه باشن . . .( این نمونه با بورت هم مشاهده شده!)


به سلامتی اون دانشجوی شیمی که خودش بوی تیول و فنول میده و دلش بوی گل . . .

به سلامتیه اون دانشجوهای دل گنده ای که شب دفاعشون رسیده ولی طیفاشون نرسیده . . .

به سلامتیه دانشجوهای شیمی که از همه دانشجو ترن ولی اگه صد تا روز
دانشجو بیاد و بره حواسشون نیست . . .