شیمی پیام نور
باسلام قابل توجه دوستان محترمي كه دروس نانو شيمي و كاربرد طيف سنجي در شيمي آلي را در ترم جاري برداشته يا در حذف و اضافه بر مي دارند: زمان برگزاري كلاس ها به شرح زير مي باشد: نانو شيمي:4

برگزاري كلاس نانوشيمي وطيف سنجي

یکشنبه 09 مهر 1391

باسلام

قابل توجه دوستان محترمي كه دروس نانو شيمي و كاربرد طيف سنجي در شيمي آلي را در ترم جاري برداشته يا در حذف و اضافه بر مي دارند:

زمان برگزاري كلاس ها به شرح زير مي باشد:

نانو شيمي:4شنبه ها ساعت 1:30-3:30 بااستاد اشجاري

كاربرد طيف سنجي در شيمي آلي: جمعه ها ساعت10-12 با استاد صفايي

نكته مهم:

بدليل تلاش براي برگزاري كلاسها حضور در كلاس الزامي مي باشد.