شیمی پیام نور
برنامه امتحانی تابستان 92 البت به این لیست اطمینان نکنید و منبع اصلی رو گزارش گلستان بعد از انتخاب واحدتون هست! بعضی موقع ها هم تاریخ امتحانات در گلستان 1-2 هفته قبل امتحان تغییر میکند. پس منبع اصلی گلستان هست.   دوستان محض مشاهده دوستان کاربردی مشاهده

برنامه امتحانی تابستان 92

یکشنبه 16 تير 1392

برنامه امتحانی تابستان 92

البت به این لیست اطمینان نکنید و منبع اصلی رو گزارش گلستان بعد از انتخاب واحدتون هست!

بعضی موقع ها هم تاریخ امتحانات در گلستان 1-2 هفته قبل امتحان تغییر میکند.

پس منبع اصلی گلستان هست.

 

دوستان محض

مشاهده

دوستان کاربردی

مشاهده