شیمی پیام نور
برنامه امتحانی تابستان 92 البت به این لیست اطمینان نکنید و منبع اصلی رو گزارش گلستان بعد از انتخاب واحدتون هست! بعضی موقع ها هم تاریخ امتحانات در گلستان 1-2 هفته قبل امتحان تغییر میکند. پس منبع اصل

برنامه امتحانی تابستان 92

یکشنبه 16 تیر 1392

برنامه امتحانی تابستان 92

البت به این لیست اطمینان نکنید و منبع اصلی رو گزارش گلستان بعد از انتخاب واحدتون هست!

بعضی موقع ها هم تاریخ امتحانات در گلستان 1-2 هفته قبل امتحان تغییر میکند.

پس منبع اصلی گلستان هست.

 

دوستان محض

مشاهده

دوستان کاربردی

مشاهده