شیمی پیام نور
برنامه امتحانات ترم تابستان ۹۱ مقطع کارشناسی شیمی   تذکر ۱ : احتمال تغییر در این برنامه وجود دارد است ولی احتمالا” تمام تاریخ های درج شده در این برنامه به صورت رسمی باشد. تذک

برنامه امتحانات ترم تابستان ۹۱

سه شنبه 27 تیر 1391

برنامه امتحانات ترم تابستان ۹۱ مقطع کارشناسی شیمی

 

تذکر ۱ : احتمال تغییر در این برنامه وجود دارد است ولی احتمالا” تمام تاریخ های درج شده در این برنامه به صورت رسمی باشد.

تذکر ۲ : توجه کنید ملاک طراحی سوالات آزمون ها بر اساس لیست منابع می باشد و تستی یا تشریحی درج شدن سوالات در این برنامه امتحانی ملاک نمی باشد.

برنامه امتحانی تابستان 91