شیمی پیام نور
  بوی شوم امتحان آید همی               یاد صفر مهربان آید همی ماز تعلیم وتعلم خسته ایم     

ایام غمبار امتحانات

دوشنبه 22 خرداد 1391

 


بوی شوم امتحان آید همی               یاد صفر مهربان آید همی

ماز تعلیم وتعلم خسته ایم                دل به امیدتقلب بسته ایم

مابرای کسب مدرک آمدیم                نی برای درک مطلب آمدیم

ایام غمبار امتحانات تسلیت باد.!!!!wink