شیمی پیام نور
Ctrl+Fپیدا کردن کردن یک عبارت خاص تو یک صفحه وب!وقتی دنبال اسم یا عبارت خاصی تو یک صفحه وب هستید لازم نیست با چشم دنبالش بگردید ... اینو بزنید و عبارت مورد نظر رو تو کادر باز شده وارد کنید. اگه اون عب