شیمی پیام نور
نشریه,C60,C 60,شیمی,دانلود رایگان,نشریه شیمی

نشریه انجمن علمی شیمی

دوشنبه 08 خرداد 1391

 

نشریه انجمن علمی شیمی دانشگاه پیام نور قم با نام C60 مجوز فعالیت در این دانشگاه را گرفته اس و در کتابخانه ملی ایران نیز ثبت گردیده است.لذا علاقه مندان به همکاری  می توانند مطالب خود را برای چاپ با نام خود در شماره بعدی نشریه که تاپایان خرداد 91 به طوررایگان توزیع خواهد شد به پست الکترونیکی انجمن بفرستند.قابل ذکر است که چاپ مطالب شما در این نشریه امتیاز علمی فرهنگی برای شما خواهد داشت.

c60

مهلت ارسال آثار:15 خرداد

هدیه ویژه نویسندگان:دوستانی که مطالب خود را ارسال کنند ومطالب آنها برای انتشار در نشریه انتخاب گردد 10درس از نمونه سوالات موجود در سایت برای انها رایگان پرینت گرفته میشود.

Email :  www.csq.ir@gmail.com

با تشکر / انجمن علمی شیمی دانشگاه پیام نور قم