شیمی پیام نور
دفترچه سال 91    دفترچه سال 90

دانلود دفترچه کنکور کارشناسی ارشد

سه شنبه 17 ارديبهشت 1392

دانلود دفترچه کنکور کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد

گرایش های

شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی معدنی، شیمی تجزیه،شیمی کاربردی

فیتوشیمی، شیمی و فناوری اسانس، نانو شیمی،شیمی دریا، شیمی پلیمر

 

دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب