شیمی پیام نور
یک هفته بعد از شروع ترم-----------------------------------------------------دو هفته بعد از شروع ترم-----------------------------------------------------قبل از میان ترم---------------------------------

گذر یک ترم برای یک دانشجو

سه شنبه 13 دی 1390
ابتدا یک ترم از دانشگاه را تعریف می کنیم:

یک ترم برابر است با 4 ماه از یک سال که دانشجو بنابر تجارب ترم پیشش تصمیم می گیرد که از این ترم و از روز شنبه شروع کند به درس خواندن! اما هنوز آن شنبه نیامده است و دانشمندان در حال بررسی هستند که این شنبه معادل با چه روزی خواهد شد!برای دیدن چگونگی گذر یک ترم برای یک دانشجو به ادامه مطلب مراجعه فرمایید!

ادامه مطلب