شیمی پیام نور
بانک های اطلاعاتی (Databases) دیتا بیس‎ها عبارت است از بانک‎های اطلاعاتی که توسط ناشرین بین المللی اطلاعات را بر روی CD یا اینترنت منتشر می‎کنند و حاوی اطلاعاتی تخصصی در موضوعات مختلف