شیمی پیام نور
•آیا می دانید شیشه به ظاهر جامد است ولی مایعی است که با سرعت بسیار کند حرکت می کند؟ •آیا می دانید رادیم گرانترین فلز است؟ •آیا می دانید تمامی فلزات بجز آنتیموان و بیسموت در مو

چند دانستنی جالب شیمی ...

جمعه 30 تیر 1391

•آیا می دانید شیشه به ظاهر جامد است ولی مایعی است که با سرعت بسیار کند حرکت می کند؟ 
•آیا می دانید رادیم گرانترین فلز است؟ 
•آیا می دانید تمامی فلزات بجز آنتیموان و بیسموت در مواقع انجماد حجمشان کاهش می یابد؟ 
•آیا می دانیداسترانسیم از بقایای موجودات دریایی به دست می آید؟ 
•آیا می دانید کادمیم فلزی سمی است که در ساخت باطری های خشک کاربرد دارد؟ 
•آیا می دانید گالیم در دمای 30 درجه مایع می شود؟ 
•آیا می دانید اکسید کروم در ساخت نوار کاست وفیلم ویدئو استفاده می شود؟ 
•آیا می دانید لیتیم در جامد کردن روغن های صنعتی کاربرد دارد؟ 
•آیا می دانید جرم هريك از سياهچاله ها بين 1 ميليون تا 1 بيليون جرم خورشيدي است؟ 
•آیا می دانید بيشترين درجه حرارت ثبت شده برای انفجار بمب هيدروژني 100,000,000k است؟ 
•آیا می دانید كمترين درجه حرارت ثبت شده برای نقطه ي جوش هليوم –273 c است؟ 
•آیا می دانید آب داغ زود تر از آب سرد يخ مي زند؟ 
•آیا می دانید مي شود آب را در يک ليوان کاغذی بجوش اورد. (بدون سوختن ليوان)؟ 
•آیا می دانید نانولوله ها ساختارهاي كربني 100 برابر قويتر از فولاد دارند؟ 
•آیا می دانید وزن نانولوله ها يك ششم وزن فولاد است؟ 
•آیا می دانید نسبت استحكام به وزن درنانولوله ها 600 برابر بيشتر از فولاد است؟ 
•آیا می دانید نانولوله ها مي توانند عايق، نيمه هادي و يا هادي باشند؟ 
•آیا می دانید دانشمندان يك عنصر فوق سنگين با عدد اتمي 118 یافتند كه كسري از ثانيه پايدار است؟ 
•آيا مي دانيد سختي آب مشابه سختي بتن است؟ 
•آيا مي دانيد تنها چيزي كه در اسيد حل نمي شود الماس است و فقط خيلي زياد آن را از بين مي برد?