شیمی پیام نور
وسايل شيشه‌اي آبفشان ( Wash bottle ) ارلن ماير ( Conic Flask - Erlenmeyer ) استوانه مدرج ( Graduated Cylinder ) بالن ( Flask ) بالن ژوژه ( Gradua

وسایل و دستگاه های آزمایشگاه شیمی

چهارشنبه 25 مرداد 1391

وسایل و دستگاه های آزمایشگاه شیمی

وسایل و دستگاه های آزمایشگاه شیمی 

لوازم معمولي آزمايشگاه كه با آنها سرو كار داريم بر اساس جنس به چند دسته‌ي كلي تقسيم مي‌شود
- پلاستيكي و شيشه‌اي 
-
پيركس 
-
چيني 
-
آهني و چوبي 

به ادامه مطلب مراجعه تمایید.

ادامه مطلب