شیمی پیام نور
وسایل آزمایشگاه شیمی,گزارش کار,عکس وسایل آزمایشگاه شیمی,بالن,بالن ته گرد,بوته چینی,قیف بوخنر,قیف جدا کننده,ساده,چراغ بونزن,قیف,پیپت,پیپت مدرج,بورت,بشر,ارلن,استوانه,شیشه ساعت,رابط,اسپاتول,

وسایل و دستگاه های آزمایشگاه شیمی

چهارشنبه 25 مرداد 1391

وسایل و دستگاه های آزمایشگاه شیمی 

لوازم معمولي آزمايشگاه كه با آنها سرو كار داريم بر اساس جنس به چند دسته‌ي كلي تقسيم مي‌شود
- پلاستيكي و شيشه‌اي 
-
پيركس 
-
چيني 
-
آهني و چوبي 

به ادامه مطلب مراجعه تمایید.

ادامه مطلب