شیمی پیام نور
پسورد جدید ساینس دایرکت لینک ورود http://ezproxy.tp.edu.sg:2095/ اطلاعات ورود User ID : 1002222f   Password: TB276410 لینک خروج https://ezproxy.tp.edu.sg:2443/logout   فراموش

پسورد ساینس دایرکت

دوشنبه 26 فروردین 1392

پسورد جدید ساینس دایرکت

لینک ورود

http://ezproxy.tp.edu.sg:2095/

اطلاعات ورود


User ID : 1002222f

 

Password: TB276410

لینک خروج

https://ezproxy.tp.edu.sg:2443/logout

 

فراموش نکنید حتما بعد از استفاده خارج شوید.