شیمی پیام نور
-برای تميز كردن فساد قطبهای باتری اتومبيل:  يك قوطی كوكاكولا را روی قطبها بريزيد تا با غليان كردن، آن را تميز كند. -برای شل كردن پيچ و مهره‌های زنگ زده:  تكه‌ای پارچه را كه در ك

موارد استفاده از نوشابه (واقعا جالبه)!!

پنجشنبه 28 دی 1391

موارد استفاده از نوشابه واقعا جالبه!!

-برای برطرف‌كردن لكه‌های زنگ از سپر آب‌كرم كاری شده اتومبيل:

سپر را با يك تكه كاغذ (فويل) آلومينيوم مچاله‌شده آغشته به كوكاكولا 

بساييد.

-برای تميز كردن....  


برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید. 

ادامه مطلب