شیمی پیام نور
نانوفناوری وسیرتحول صنعت درکشور,تولید علم نانو،آسیبها وچالش های آن درکشور,اهمیت نانوفناوری درصنعت ودردانشگاه های ایران,استقبال شرکت های ایرانی ازفناوری نانو ومیزان موفقیت آنها درکشور,شرکت نانو فناوران سردار شهید علیرضا ماهینی,

نخستین کنگره ملی شرکت های دانش بنیان با رویکرد نانوفناوری در اقتصاد مقاومتی - آبان 92

سه شنبه 31 ارديبهشت 1392

نخستین کنگره ملی شرکت های دانش بنیان با رویکرد نانوفناوری در اقتصاد مقاومتی - آبان 92

سطح برگزاريملي
محورهاي همايش------------
جویای علم جویای رحمت است،جویای علم رکن اسلام است،وپاداش او را باپیامبر دهند پیامبر اکرم(ص)

بخش اول:

نانوفناوری وسیرتحول صنعت درکشور

تولید علم نانو،آسیبها وچالش های آن درکشور

اهمیت نانوفناوری درصنعت ودردانشگاه های ایران

نقش و اهمیت تجارت نانو در10 سال آینده

استقبال شرکت های ایرانی ازفناوری نانو ومیزان موفقیت آنها درکشور

نقش حمایت ها درشرکت های ایرانی
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: شرکت نانو فناوران سردار شهید علیرضا ماهینی
مهلت ارسال چكيده مقالات: 26 شهریور 1392
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 15 مهر 1392
تاريخ برگزاري همايش: 15 الی 17 آبان 1392
سايت همايش: www.nano-shahid.ir
تلفن تماس دبيرخانه: فکس:89788387 کد:021 همراه:09170135336
آدرس دبيرخانه: 
محل برگزاري: تهران
ایمیل: info@nano-shahid.ir
نخستین کنگره ملی شرکت های دانش بنیان با رویکرد نانوفناوری در اقتصاد مقاومتی - آبان 92