شیمی پیام نور
قویم آموزشی سال تحصیلی ۹۳-۹۲,نیمسال اول ۹۳-۹۲,شروع کلاس,۱۶ شهریور,۱۵ شهریور,ز وزارت علوم دانشگاه پیام نور,تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۳-۹۲,

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور منتشر شد

یکشنبه 03 شهريور 1392

 

با توجه به تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۳-۹۲ ابلاغی از وزارت علوم دانشگاه پیام نور نیز مجبور به تغییر تقویم آموزشی خود شد.

براساس تقویم آموزشی جدید اعلام شده از سوی دانشگاه پیام نور زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول ۹۳-۹۲ از ۷ شهریور ۹۲

آغاز و تا ۱۵ شهریور ادامه خواهد داشت. همچنین شروع کلاس ها برای اولین بار در پیام نور از ۱۶ شهریور آغاز خواهد شد.لازم به ذکر

است فرصت ارائه درخواست و ثبت مهمان توسط مراکز برای نیمسال اول از ۷ مرداد تا ۱۴ شهریور تعیین شده است.

 

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور برای مشاهده کلیک کنید