شیمی پیام نور
   جمع ابجدی حروف حدید معادل عدد 26 است ونیز با احتساب بسم الله الرحمن الرحیم شماره آیه حدید هم 26 است که عدد اتمی این فلز( =26 پروتون و 26 الکترون ) را تداعی می کند.     سوره حدید با احتساب بسم الله الرحمن الرحیم 30 آیه دارد که هسته اتم آهن Fe56 را که ایزوتوپ پایداردیگری است ودارای 30 نوترون است یادآوری می کند، این ایزوتوپ آهن فراوان ترین ایزوتوپ (%91.7 )در طبیعت است.    گواه این که "بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم" یک آیه محسوب می شود…

عنصر آهن در قرآن

پنجشنبه 23 مهر 1394

سوره حدید به معنای آهن، پنجاه و هفتمین سوره از قرآن کریم است ودقیقاً دروسط سوره ها قرار دارد و یادآور آهن Fe57 است که یکی ازایزوتوپ های پایدار آهن است و جرم اتمی آن 57 است .از میان ایزوتوپ های پایدار تنها Fe57 دارای اسپین هسته ای (2/1-) است. ذرات با اسپین 2/1 ذرات ماده در جهان هستی می باشند که به آنها فرمیون می‌گویند.

   حرکت زاویه ‌ای ذاتی پروتون و نوترون ، اسپین هسته ‌ای نامیده می شود.Fe57 به صورت ایزوتوپ چرخشی در شیمی و بیوشیمی به کار می رود.....

 

به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه مطلب